Aktuelt

Bærum kommunes helsetjeneste for barn og unge inviterer til

Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden    

Oppdaterte smittevernveiledere

Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne med disse rådene.

Foreldremøte Vg1

Her kan du se foreldremøtet for Vg1      

Foreldremøte Vg2

Nå kan du se foreldremøtet digitalt  

Invitasjon til foreldremøte for Vg1 og Vg2

KONTAKTMØTE FOR FORESATTE PÅ VG1 og VG2   Vi inviterer foresatte til kontaktmøte på Rosenvilde videregående skole.

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Velkommen til skolestart

Her finner du lenken til infobrosjyren vår.  

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Råd og føringer til videregående skoler under koronautbruddet  

Inntak og intern venteliste på Rosenvilde vgs

Inntakskontoret i Viken administrerer inntaket til fylkets videregående skoler. Du finner informasjon om reglene for inntak og kontaktinformasjon til inntakskontoret på nettsiden https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/soke-skoleplass Ikke alle kommer inn på førstevalget, og mange lurer på hva som skjer med ventelistene. Når en elev sier fra seg plassen ved en skole, får neste søker på ventelisten tilbud om plass. Du kan følge med på status for din søknad på www.vigo.no Det er veldig viktig at du møter opp på den skolen hvor du har skoleplass første skoledag. På denne måten bevarer du retten til opplæring for inneværende skoleår. Dersom det er tungtveiende grunner for ønske om å bytte skole, som for eksempel mobbing eller store konflikter, må du ta kontakt med rådgiver på den skolen du har kommet inn.     Dersom du er interessert i å gå på Rosenvilde vgs, men ikke står på venteliste, eller dersom du står på venteliste og ønsker å gi skolen tilleggsinformasjon om din situasjon, kan du fylle ut søknadsskjema venteliste (lenke). Skjemaet sendes på e-post til rosenvildevgs@viken.no . NB: Skolen er forpliktet til å følge ventelisten fra Inntakskontoret i Viken fylkeskommune frem til 1.september.  Du vil motta en sms eller en telefon når/dersom vi kan tilby deg skoleplass. Søknad_venteliste (DOCX, 42 kB) Vi ønsker deg lykke til med skolestart!

Elev-PC for elever ved skoler i Akershus

Alle elever i de videregående skolene i Viken fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elever ved de videregående skolene i tidligere Akershus må selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.  

Til toppen