Nysgjerrig på Rosenvilde?

Til deg som er elev på 10. trinn eller foresatt

Et godt sted å være er et godt sted å lære
Aktivitetsdag juni 2018 - Klikk for stort bildeAktivitetsdag juni 2018 Anders Hammargren

Høy trivsel og "takhøyde” har preget elever og ansatte på Rosenvilde vgs over mange år.

Elevene våre uttrykker at «Rosenvilde er et sted hvor man kan være seg selv». I tillegg setter elevene våre stor pris på de flotte lokalene som skolen ligger i.  Vi vet at trivsel og tilhørighet er avgjørende for læring og verdsetter dette høyt på skolen.

Visste du at programmet “Makkerskap” ble utviklet ved Rosenvilde vgs i samarbeid med Vestre Viken for å styrke læringsmiljøet ved skolen? Programmet brukes nå ved en rekke videregående skoler for å lette overgangen fra ungdomsskole til videregående. Du finner mer informasjon om VIP makkerskap og andre miljøskapende aktiviteter på Rosenvilde her.

 

Glassgata - Klikk for stort bildeGlassgata Fovea         

 

Rosenvilde vgs. er læring gjennom samarbeid 

Samarbeid skaper mester. Bua NM 2018_ - Klikk for stort bildeSamarbeid skaper mester. Bua NM 2018_ Rosenvilde  

 

På Rosenvilde sitter samarbeidet i "veggene".

Godt forankret i sosiokulturell læringsteori, er det lang tradisjon for tverrfaglig arbeid og co-operative learning/samarbeidslæring på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte. Det legges til rette for samarbeid blant lærerne, både på skolenivå, innenfor fagseksjoner og i fag på samme trinn. Elevenes læring og utvikling står i sentrum, og lærerne samarbeider tett om undervisningsopplegg og vurdering.

Bildet viser Kaja og Simon, vinnere av norgesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfag 2018. Dommerne: "Elevene hadde flotte aktiviteter tilpasset aldersgruppen. Aktiviteten var fremragende i forhold til vurderingskriteriene. Dommerne vektla et særskilt godt samarbeid mellom de to BUA-elevene.

 

Rosenvilde vgs. - universitetsskole siden 2012
Læring gjennom rollespill_ - Klikk for stort bildeLæring gjennom rollespill_ Rosenvilde  

Rosenvilde vgs. har stolte tradisjoner som foregangsskole når det gjelder kvalitet i opplæringen

Samarbeid og videreutvikling av pedagogisk praksis er kjennetegn for kulturen på skolen. Elevmedvirkning tas på alvor og er en viktig drivkraft for endring og utvikling.

Skolen ble høsten 2007 utnevnt til demonstrasjonsskole av Utdanningsdirektoratet og har siden 2012 hatt status som universitetsskole. Dette innebærer et forpliktende partnerskap med Universitetet i Oslo med mål om å fremme og utvikle praksis som styrker elevers læring. Høsten 2018 ble Rosenvilde vgs på nytt valgt ut som universitetsskole av UiO, denne gangen frem til 2022. UiOs kriterier for valg av partnerskoler er:

  • Faglig og pedagogisk foregangsskole
  • Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
  • Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2018/universitetsskoler.html

Bildet over viser en scene fra «Ministortinget» som arrangeres på Rosenvilde vgs hvert år. Dette er demokratiopplæring i praksis og involverer både norsk og samfunnsfag. Elevene lærer om argumenterende tekst og retorikk og forbereder sakspapirer med utgangspunkt i problemstillinger som engasjerer dem. Nærmere 200 elever får tildelt roller som stortingspolitikere og regjerning med tilhørighet i ulike politiske partier og komiteer. Prosjektet avsluttes med et 2-dagers rollespill.

Elevene setter pris på prosjektets tverrfaglighet og gir uttrykk for at skole og fag oppleves som relevant. De setter også pris på miljøbyggingen som skjer gjennom arbeid på tvers av klasser. Vurdering av elevenes kompetanse i etterkant viser at rollespillet bidrar til god læring både faglig og sosialt.

 

Utforsk verden med Rosenvilde VGS

Klikk for stort bilde 

Studietur til Edinburgh Foto: Anne Jorunn H. Engesæt

På Rosenvilde vgs. er vi opptatt av å knytte faglig kunnskap til samfunnet utenfor skolens fire vegger, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Internasjonalisering gir økt kunnskap om språk og kultur, men også mulighet til å se egen hverdag i nytt perspektiv. Rosenvilde ønsker å legge til rette for internasjonalisering, både i utlandet og hjemme.

Skolen har god erfaring med utvekling i regi av ulike Erasmus+ programmer. Gjennom samarbeid med skoler i Strasbourg har to-tre elever på Vg2 med fransk som fremmedspråk hvert år fått anledning til å dra på fire ukers utveksling til Frankrike. De har gått på fransk skole og har blitt hospitert i franske familier med jevnaldrende fransk ungdom. De franske elevene har kommet på gjenvisitt til Norge samme skoleår og har da blitt hospitert hos de norske elevenes familier.

Fire-seks elever på Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram har årlig dratt på tre ukers arbeidspraksis til utlandet med Erasmus+ VET. Våren 2020 var elevene på barne-og ungdomsarbeiderfag i København, mens elevene på restaurant- og matfag var i Palermo på Sicilia. Elevene fikk arbeidstrening på en lokal arbeidsplass. I tillegg fikk de språkkurs og kunnskaper om et nytt land. Elevenes reise kunne følges på Facebook-gruppen «Erasmus+ Rosenvilde».

Skoleåret 2019-20 fikk Rosenvilde vgs. også innvilget støtte til et spennende internasjonaliseringsprosjekt kalt «In Europe, outside the EU». Prosjektet satt søkelys på demokratiske institusjoner og politiske prosesser i Skottland med utgangspunkt i Brexit og ble et bilateralt samarbeid mellom elever med fordypning i engelsk på Rosenvilde vgs og jevnaldrende på en skole i Edinburgh. Prosjektets høydepunkt studietur til Edinburgh for elever i samfunnsfaglig engelsk på Vg3 høsten 2019.

I tillegg har Rosenvilde god erfaring med å legge til rette for elever ønsker å ta et år som utvekslingsstudent på Vg2 i et annet land og med å ta imot utvekslingselever fra andre land på vår egen skole.

Mye av internasjonaliseringsarbeidet skjer på hjemmebane, gjennom internasjonal vinkling i fag og gjennom prosjekter som internasjonal dag eller internasjonal uke. De siste årene har Rosenvilde vgs så heldig å ha Erasmus+ lærerassistent fra Tyskland og Spania med i undervisningen i fremmedspråk. Lærerassistentene studerer språk på universitet i sitt hjemland og tar et års pause for å lære om undervisning og språk i et annet land. De følger og bistår våre faglærere i undervisningen. Denne ordningen gir elevene på Rosenvilde vgs en unik mulighet til å komme kontakt med språk og kultur.

 

Et allsidig fagmiljø og et bredt utvalg av valgfag

Forsøk i kjemi - Klikk for stort bildeForsøk i kjemi Eva Røgler  

Forsøk i kjemi. Foto: Eva Røgler

Vi er stolte av å være en kombinertskole som tilbyr to yrkesfaglige og tre studieforberedende utdanningsprogram.

I tillegg tilbyr vi påbygg til generell studiekompetanse både for elever med 2-årig yrkesfagsutdanning og yrkesfagutdannede med fagbrev. Dette gjør skolen til en spennende møteplass faglig og sosialt.

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene helse- og oppvekstsfag og restaurant- og matfag har lange og stolte tradisjoner på Rosenvilde vgs. I dag har skolen nær 800 elever og 85% går et studieforberedende løp, enten på studiespesialisering, kunst, design og arkitektur eller medier og kommunikasjon. Skolens brede fagmiljø gir deg som studieforberedende elev et unikt tilbud av valgfrie programfag innenfor realfag, språkfag, samfunns- og økonomifag, og kunst- og mediefag og mulighet til å velge fag fra andre utdanningsprogram.

 

Skolens studieforberedende utdanningsprogram:

Skolens yrkesfaglige utdanningsprogram:

Påbygg til generell studiekompetanse for elever med

  • 2-årig yrkesfagsutdanning
  • 2-årig yrkesfagsutdanning med fagbrev 
Til toppen