Viktig melding om undervisningen i uke 46 og 47

Kommuneoverlegen i Bærum har nå kommet med anbefaling om at tiltaksnivået for de videregående skolene skal være rødt, slik det er beskrevet i veileder fra Utdanningsdirektoratet.

Det betyr at vi på Rosenvilde iverksetter alternative opplæringsdager på skolen for Vg1 og Vg2/Vg3 (inkl. 4 påbygg) (jf. nedenstående oversikt) fra og med onsdag 11.11. De øvrige dagene har elevene digital hjemmeundervisning. I første omgang vil planen gjelde for uke 46 og 47.

 

Det er viktig at alle ansatte og elever oppretteholder smitteverntiltakene:

VÆR HJEMME NÅR DU ER SYK
HOLD AVSTAND (minst 1 meter i alle situasjoner)
GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE – Vask hendene eller bruk håndsprit (når du kommer inn på skolen, i et nytt klasserom og etter pausene)

Klasserommene skal være ulåste hele dagen (unntatt naturfagrommene).
Inngangsdøren låses kl. 16.00 hver dag.

Klasserommene rigges slik at elevene skal sitte 1 meter fra hverandre.
 

Uke 46

 

ONSDAG 11.11.2020

Vg1-elever får digital hjemmeundervisning

Vg2- og Vg3-elevene er på skolen

Vg1-elever på HS og RM har YFF

 

TORSDAG 12.11.2020

Vg1-elevene er på skolen
Vg2- og Vg3-elevene får digital hjemmeundervisning

Vg2-elever i BU og FOT har YFF

 

FREDAG 13.11.2020

Vg1-elever får digital hjemmeundervisning

Vg2- og Vg3-elevene er på skolen

Vg2-elever RM har YFF

UKE 47

 

MANDAG 16.11.2020

Vg1-elevene er på skolen
Vg2- og Vg3-elevene får digital hjemmeundervisning

 

TIRSDAG 17.11.2020
Vg1-elevene er på skolen
Vg2- og Vg3-elevene får digital hjemmeundervisning

 

ONSDAG 18.11.2020.
Vg1-elever får digital hjemmeundervisning

Vg2- og Vg3-elevene er på skolen

Vg1-elever på HS og RM har YFF
 

TORSDAG 19.11.2020
Vg1-elever får digital hjemmeundervisning

Vg2- og Vg3-elevene er på skolen

Vg2-elever i BU og FOT har YFF

 

FREDAG 20.11.2020
Vg1-elevene er på skolen
Vg2- og Vg3-elevene får digital hjemmeundervisning

Vg2-elever RM har YFF

 

Til toppen