Helsefremmende skole

Elevene løfter frem høy trivsel som en viktig del av livet på Rosenvilde. Dette bekreftes av undersøkelser hvor skolen scorer høyt på trivsel og lavt på mobbing år etter år. Vi vet at trivsel er viktig for læring. På Rosenvilde legger vi til rette for at elevene skal bli kjent med hverandre og skolen fra første dag.Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash  

VIP makkerskap gir tryggere oppstart

Ved oppstart på ny skole er det vanlig at elever bruker mye energi på å finne sin sosiale plass. Programmet VIP makkerskap bidrar til at oppstarten blir mer forutsigbar for elevene. Alle elever får tildelt en fast makker og en makkergruppe innenfor klassen. Lærer plasserer makkere og makkergrupper ved siden av hverandre i klasserommet og makkere brukes som faste samarbeidspartnere. Målet er å bli kjent og kunne fungere som gode kolleger. I tillegg til å sitte ved siden av hverandre og faglig samarbeid, forventes det at makkere hilser på hverandre når de treffes, viser hverandre interesse ved å stille spørsmål og er oppmerksomme på hvordan den andre har det. Makkerbytte foregår hver 3. uke. Makkerordningen videreføres på Vg2 og Vg3.

 

Tidlig oppstartssamtale med kontaktlærer

Forskning bekrefter viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev for elevens læring og trivsel. En av de første dagene etter skolestart møtes elev og kontaktlærer til oppstartssamtale. Dette åpner for dialog om elevens bakgrunn, planer, interesser og eventuelle behov for støtte.

 

Bli-kjent dag med klassen

Gode lag bygges gradvis. Noen uker etter skolestart settes det av ½ dag hvor ordinær timeplan løses opp og klassen gjør aktiviteter sammen med kontaktlærer. Dette skaper felles opplevelser og bidrar til at både elever og lærere blir bedre kjent med hverandre.

 

Oversikt og mestring

I en hektisk elevhverdag, er det viktig å oppleve at man har oversikt. Praktisk kommunikasjon om tider, oppmøte og gjøremål publiseres i plattformene VISMA InSchool og Teams. IKT support er åpent hver dag og ligger lett tilgjengelig for elever som trenger hjelp. For elever med lese- og skrivevansker arrangerer egen veileder opplæring i bruk av spesifikke digitale hjelpemidler.

På Rosenvilde har vi mange års erfaring med å organisere realfagsverksted for elever. Her kan man få hjelp til med lekser i matematikk, naturfag og andre realfag. Realfagsverkstedet holder åpent hver onsdag kl 14.30-17.00.

 

Elevråd og elevmedvirkning

Skolen har et aktivt elevråd og elevrådsstyre som samarbeider tett med skolens rektor. Hver 3. uke har klassen elevmedvirkning. Dette er en arena for å ta opp saker som opptar elevene, og for å jobbe med elevenes læringsmiljø.

 

Anti-mobbeforedrag

Alle elever på Vg1 deltar i foredraget til Tor Arne Johnsen «Lær å mobbe», dette er et foredrag om hvorfor mobbere gjør det de gjør. Foredraget er morsomt og alvorlig, engasjerende og lærerikt og får elevene til å reflektere over egne handlinger.

 

Miljøskapende aktiviteter i friminutt

Skolens miljøarbeider legger mye glede i å arrangere aktiviteter for elevene i friminutt. Det er faste turneringer i sjakk, volleyball, innebandy, fotball, basketball, bordtennis og FIFA. I samarbeid med elever er det også satt i gang gamer-klubb og brettspillaktiviteter. Vår entusiastiske bibliotekar arrangerer quiz i biblioteket annenhver uke i samarbeid med skolens lærere. Rosenvilde-elever har også deltatt med lag i turneringer med andre videregående skoler innenfor hockey, bandy og sjakk. I forbindelse med koronasituasjonen, har dessverre mange av disse aktivitetene blitt satt på vent av hensyn til smittevern.

 

Samfunnsengasjement og -ansvar

Skolen med elevrådet i spissen har inngått et treårig samarbeid med Plan International. I denne treårs perioden er det satt et mål om at elevene skal samle inn 500 000 kr. Innsamlingen foregår ved at elevene har en dag pr. skoleår som de arbeider for å få inn penger. Pengene skal gå til arbeidet for å redusere antall barneekteskap i Nepal. Prosjektet vil ha særlig søkelys på jenter i 6. til 10. -klasse, da denne aldersgruppen har høyere risiko for barneekteskap.

Rosenvilde har også mangeårig tradisjon med bidrag av julegaver til Kirkens Bymisjon. Skjerf, sokker og tovede sitteunderlag produseres på skolens «strikkekafé» i storefri og midttime. Dette er en arena som både åpner for samfunnsengasjement og for hyggelig samvær med medelever.

 

Fokus på psykisk helse

På Rosenvilde samarbeider lærerne om arbeid med folkehelse og livsmestring på tvers av fag gjennom skoleåret. For elevene på Vg1 arrangeres årlig «VIP dag» med spesielt fokus på psykisk helse. Målet er å bidra til økt åpenhet om psykisk helse blant elevene, økt bevissthet om egne følelser, økt bevissthet i det alminnelige i å ha psykiske plager og at elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Elevene får også økt kunnskap om hvordan man kan støtte en venn som strever.

 

 


 

Til toppen