Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Visma InSchool 

 

Foreldremøter

Her kommer det en oversikt over foreldremøter kommende halvår

Til toppen